Dalton

 

V našich daltonských třídách se od školního roku 2008/09 žáci prvních ročníku učí číst a psát genetickou metodou, která jim přirozeně a nenásilně otevře dveře nejen do světa čtenářství, ale také zajímavých projektů a prezentací. Této metodě se říká také metoda zapisovací, protože to, co dokáží žáci číst, umí také zapsat.

Díky rychlému nástupu čtení a psaní, jsou si děti schopny velmi brzy připravovat poznámky, plakáty, popisky ke svým projektům, třídit si a ujasňovat si své myšlenky formou tvořivého psaní na různá zajímavá témata...

 

Od školního roku 2011/12 vyučujeme na naší škole matematiku pana profesora Hejného, která je zaměřena na rozvoj logického myšlení žáků a objevování světa matematiky vlastním zkoumáním. Žáci manipulují dřívky, staví stavby z krychlí, modelují geometrické útvary na geobordu. V učebnicích jsou jen okrajově zastoupeny sloupečky s příklady, místo toho řeší žáci úlohy v mnoha grafických strukturách, např. v podobě hadů, pavučin, součtových trojúhelníků či násobilkových obdélníků. Cílem není jen tyto úlohy vyřešit, ale také nalézat více řešení úloh a obhájit svůj postup řešení. Více o matematice na https://www.h-mat.cz/.

 

 

Daltonská výuka na 1. stupni ZŠ

 

 

 

Uchováváme si