FIREMNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA - (MŠK - MŠ Komenského)

 

 

 

 

Ředitel: Mgr. Michal Nešporek 

Vedoucí MŠ: Mgr. Andrea Štemberková, tel. 725 881 373

 

Adresa: Český Těšín, Komenského 610

Telefon:  734 523 458

E-mail: info@masarykovazsms-komenskeho.cz
                                                                      

 

Provozní doba:   pondělí:   6:30 - 17:30

                              úterý:       6:30 - 17:00

                              středa:     6:30 - 17:00

                              čtvrtek:    6:30 - 17:00

                              pátek:       6:30 - 16:30   

 

Dokumentace

 

_________________________________________________________________________________________________________________

 

NTC SYSTÉM UČENÍ  - ve spolupráci s Mensou ČR

____________________________________________________________________________________________

 

V letošním školním roce navštěvuje firemní mateřskou školu 20 dětí v rozmezí od 2 do 6 let.

V rámci předškolního vzdělávání zavádíme nové metody, které jsou zaměřeny na fyzický a mentální rozvoj dětí.

S využitím NTC systému učení klademe velký důraz na specifická motorická  a grafomotorická cvičení, učení symbolů abstraktních pojmů a jejich vizualizaci, třídění a klasifikaci a později pamatování si pomocí technik asociace. 

Využíváme prvky daltonské výuky, které vedou děti k samostatnosti při rozhodování o výběru činností z dané nabídky, efektivní práci s hodnocením a sebehodnocením, vytváření obrázkových myšlenkových map a jejich využívání při tvorbě asociačních spojů, k seznámení se s podstatou časového harmonogramu...   

____________________________________________________________________________________________

PROJEKT PROBÍHAL OD 1.1.2011 DO 31.12.2013

 

Provoz firemní školky , která byla financovaná z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, byl zahájen 1.1.2011

Cílem tohoto projektu bylo zlepšení pracovních podmínek a rovných příležitostí zaměstnanců veřejné správy s ohledem na jejich rodinné zázemí. Firemní školka byla zřízena pro děti zaměstnanců Masarykovy základní školy a mateřské školy Český Těšín a Městského úřadu v Českém Těšíně, doplňkově pak zaměstnanců ostatních školských zařízení a případně široké veřejnosti. 

Provozní doba firemní školky byla nastavena na základě analýzy požadavků rodičů, stejně jako možnost přijímání dětí od 2 let věku a zajištění individuálního přístupu oproti běžným mateřským školkám – více učitelek na 1 dítě. 

V rámci projektu bylo pořízeno nové vybavení školky - nábytek, pomůcky pro rozvojové aktivity dětí, 3 ks notebooků vč. základního programového vybavení, které budou využívány i pro výuku dětí a herní prvky pro sportovní a pohybové aktivity dětí při pobytu venku.  

Realizace projektu byla ukončena 31.12.2013. 

Firemní školka však je i po skončení projektu dále provozována, jelikož dle analýzy školek ve městě Český Těšín, vývoji populace a výhledu počtu dětí zaměstnanců školy a městského úřadu, existuje předpoklad, že školka bude vytížena i za tři roky.