Formuláře

   

Zápis do 1. tříd ZŠ:

 

Žádost o přijetí k plnění povinné školní docházky

 

Žádost o předčasné přijetí k plnění povinné školní docházky

 

Žádost o odklad plnění povinné školní docházky

 

_____________________________________________________________________________________________________________

Žádost o přijetí k zájmovému vzdělávání (ŠD)

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Zápis do MŠ:

 

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

 

Kritéria přijetí do MŠ

 

FIREMNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA:

 

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání - "Firemní mateřská škola"

 

Kritéria přijetí do MŠ

 

_________________________________________________________________________________________

 

Žádost o povolení přestupu žáka ze základní školy

 

Přihláška ke stravování 2017/18 

 

Oznámení změny

 

Uvolnění žáka z vyučování - "propustka"

 

Žádost o přijetí k zájmovému vzdělávání (ŠD)

 

Žádost o vyřazení účastníka ze ŠD

 

Propustka ze zájmového vzdělávání (ŠD)

 

Žádost o uvolnění žáka z výuky předmětu

 

Souhlas zákonného zástupce - dohled 

 

Souhlas k pořizování obrazových snímků 

 

Nabídka nepovinného předmětu - náboženství - přihláška

 

Generální_souhlas_s_poradenskou_činnosti_pracovníků_školy 

 

Zápisní lístek - zájmové útvary