Charkateristika a příčiny vzniku

11.03.2012 15:29

 

Mentální retardace (mental retardation) je

 

„stav charakterizovaný snížením intelektuálních schopností “. (Hartl P, Hartlová H,: Psychologický slovník, Portál 2000)          

„stav zastaveného či neúplného vývoje, který je zvláště charakterizován narušením dovedností projevujícím se během vývojového období, přispívajících k povšední úrovni inteligence, tj. poznávacích, řečových, pohybových a sociálních schopností“ (Ústav zdravotnických infirmací a statistiky, 1992)

 

Příčiny

dle doby vzniku, kdy může poškození vývoje mozku

 • - období prenatální  -  vlivy před narozením dítěte (úrazy, nemoci, záření, ovzduší,…)
 • - období perinatální – při porodu (asfyxie- kyslíkové nedostačivosti, protahovaný porod, infekční onemocnění, …
 • - období postnatální – poporodní  (do dvou let)

 

dle povahy:

vnitřní příčiny

- genetické vady ( syndrom křehkého X chromozomu, Downův syndrom, trisomie chromosomu 18 a syndrom kočičího mňoukání..

- metabolické poruchy (je identifikováno více než 350 vrozených vad metabolism

- nemoci a infekce matky během těhotenství, porodní traumata, (hypoxie plodu, nedostatek  kyslíku) úrazy, somatické onemocnění (záněty mozku, těžká žloutenka,…)

 

vnější příčiny:

 • Může být způsoben mnoha faktory nezávisejícími na našem genetickém založení. Není tety způsobeno pouze genotypem  jednotlivce, ale také možnými vlivy a faktory prostředí. Tyto faktory mohou být různé, od užívání drog nebo nevhodné výživy až k chudobě a kulturní deprivaci. Ke zpomalení, zpoždění duševního vývoje jedince může docházet  někdy sociálním zanedbáním

 

Charakteristika

Klinický obraz (podle Dolejšího)

 • - zvýšená závislost na rodičích a druhých lidech
 • - zvýšená zbrklost a neurastenická reakce
 • - sugestivita (ovlivnitelnost chování)
 • - nedostatky v osobní identifikaci a vývoji svého „já“ (Mařenka chce….místo „Já“ chci)
 • - opoždění psychosexuálního vývoje (nestydí se, neuvědomuje si dvojpohlavnost lidí)
 • - porušení rovnováhy aspirace  a výkonu (neodhadne úroveň svého výkonu)
 • - zvýšená potřeba uspokojení a jistoty
 • - porucha interpersonálních vztahů (vztahy ke spolužákům) a komunikace –malá přizpůsobivost
 • - emoční vzrušivost
 • - hypo-, hyperaktivita
 • - ulpínání
 • - těkavá pozornost
 • - porucha vizuomotoriky a pohybové koordinace
 • - časté zaostávání k normě (opoždění 2-3 roky) ale i zaostávání v kvalitě

 

Klasifikace mentální retardace

 

Mentální retardace není nemoc, ale trvalý stav, který klasifikujeme do šesti základních kategorií:

Lehká mentální retardace (IQ 50 – 69)

Středně těžká mentální retardace (IQ 35 – 49)

Těžká mentální retardace (IQ 21 – 34)

Hluboká mentální retardace (IQ nižší než 20)

Jiná mentální retardace
Nespecifikovaná mentální retardace