Modrý kříž-beseda s rodiči

11.06.2018 21:39

 

 

Nám se to přece nemůže stát…!

 

Vždy jsem měl pocit, že se mě to netýká… Myslela jsem si, že se to stává v rodinách, které jsou neuspořádané nebo jinak znevýhodněné… Byli jsme přesvědčeni, že tohle se děje u dětí, které si nesou nějaké problémy z dětství… Pokud problém není konkrétní, pořád si říkáme, že nám se to nestane… Také by Vás napadlo něco podobného, pokud bychom se zeptali na Vaše dítě a drogy?

 

Beseda s rodiči žáků 2. stupně Masarykovy základní školy a mateřské školy Český Těšín právě na toto téma proběhla ve čtvrtek 7. června 2018 ve spolupráci s organizací Modrý kříž v České republice. Jejím posláním je poskytování pomoci lidem závislým nebo ohroženým závislostí na alkoholu, jiných návykových látkách a hráčských aktivitách, příp. jejich rodinným příslušníkům. Tyto ambulantní služby jsou poskytovány jako anonymní a bezplatné.

 

Mgr. Jana Kupková a Mgr. Eva Böhm probíraly spolu s rodiči témata, mezi která patřilo:

  • co to je závislost a kdy jde o pouhé experimentování s návykovou látkou nebo alkoholem,
  • zda ví, jak která droga působí, jak to na dítěti poznat,
  • co dělat v případě pozitivních i negativních výsledků testů a co dělat, když dítě drogy bere…

 

Rodiče měli možnost získat odpovědi na otázky, které je zajímaly, v debatě vedené adiktoložkou Janou Kupkovou. V případě, že mají zájem řešit nějakou situaci nebo problém týkající se oblasti závislostí a neví si rady, mohou se obrátit na naši poradnu, která sídlí na ulici Viaduktová 57/8 v Českém Těšíně nebo nás kontaktovat na tel. čísle 731 494 713. Chcete vědět něco o drogách a bojíte se zeptat? Budeme velmi rádi, pokud možnosti přijít a zeptat se využijete i Vy!

 

Touto cestou bychom rádi poděkovali všem rodičům, kteří si našli i v krásném počasí čas a přišli. Téma drogové závislosti je bohužel nedílnou součástí naší společnosti, a proto je důležité se o něm dozvědět co nejvíce informací. Závislost na drogách totiž začíná nejčastěji v období dospívání…

Děkujeme rodičům také za vyplnění Hodnocení besedy „Moje dítě a drogy“.

 

 

Tým Poradny MK

Poradna Český Těšín

Tel. 731 494 713

tesin@modrykriz.org

www.modrykriz.org