Vyřazení žáků 9. ročníků Masarykovy ZŠ a MŠ Český Těšín

27.06.2017 19:28

 

Dne 27. června 2017 proběhlo v jednacím sále Masarykovy základní školy a mateřské školy Český Těšín slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníků.

Příjemné odpoledne  bylo zahájeno pěveckým vystoupením žáků 9.B – Lucie Gombošové, Natálie Truhlářové a Patrika Hotaře, které doprovázel na kytaru třídní učitel Lukáš Zielina.

Po úvodním slovu ředitele školy každá třída předvedla připravenou prezentaci s fotografiemi a videi, na kterých byly zachyceny vážné i vtipné momenty z historie třídy od nejútlejších školních let. Nejedna slzička ukápla při vzpomínce na to krásné, co společně žáci prožili, a s vědomím, že končí jedna etapa jejich života.

Aby na naši školu jen tak nezapomněli, obdrželi žáci upomínkový hrníček s logem školy.

Na závěr žáci poděkovali vedení školy a třídním učitelům a odebrali se ke stolům, kde pro ně bylo připraveno drobné pohoštění. Mnozí žáci jak mezi sebou, tak s přítomnými pedagogy neformálně diskutovali ještě dlouho po ukončení oficiální části slavnosti.  

Žáci se loučili se školou v dobré, byť evidentně již nostalgické náladě, proto jim popřejme mnoho elánu, odvahy a budoucích úspěchů v dalším studiu na středních školách.

 

 

 

Vyřazení žáků 9. ročníků Masarykovy ZŠ a MŠ Český Těšín

Tato fotogalerie je prázdná.