PRONÁJEM ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ

 

Nabízíme plochu, zázemí  na tenis, odbíjenou, kopanou, košíkovou (bez míčů). K dispozici toalety na budově B v přízemí. 

Předání (a poté převzetí hřiště) zajišťuje správce na základě předložené, předem uzavřené smlouvy.

Smlouvy se uzavírají na sekretariátě školy v pracovní dny, kde probíhají taktéž platby.

Zrušení předem objednaných termínů je možné pouze 1 měsíce před objednanou akcí. Počasí na uzavřenou smlouvu nemá vliv.

 

Pokud nájemce hřiště způsobí škodu na majetku pronajímatele, ihned sepíše se správcem hřiště  Záznam o způsobené škodě při pronájmu hřiště. Správce hřiště poté vyplněný záznam odevzdá do pokladny školy k dalšímu vyřízení.

 

 

Sazba za činí 120 Kč/hod 

 

Provozní doba může být s ohledem na počasí upravena provozovatelem.   

 

PROVOZNÍ DOBA VE DNECH ŠKOLNÍHO VYUČOVÁNÍ

 

listopad - duben:    jen po předchozí domluvě

květen - červen:     15:30 - 20:30        

září - říjen:             15:30 - 18:30

 

 

Ve dnech školního vyučování je vstup možný pouze v době mimo vyučování.

Výuka probíhá od 7:55 do 15:10 hod.

 

 

PROVOZNÍ DOBA VE DNECH ŠKOLNÍHO VOLNA

 

listopad - duben                jen po předchozí domluvě

květen - červen                 10:00 - 18:30

červenec - srpen               10:00 - 20:30

září - říjen                         10:00 - 18:30

 

 

Školní hřiště