PRONÁJEM ŠKOLNÍ TĚLOCVIČNY

 

malá tělocvična ZŠ Komenského ......................   70,-/hod

 

velká tělocvična ZŠ Komenského ..................... 150,-/hod

 

tělocvična ZŠ Stanislavice ................................   70,-/hod