Tréninková metoda EEG Biofeedback

 

Když  se pedagogové Masarykovy základní školy a mateřské školy  rozhodovali o plánování další budoucnosti školy, jedním z návrhů, který by pomohl zkvalitnit výchovně vzdělávací proces školy, bylo také zavedení terapie EEG biofeedbacku. Hlavním  důvodem pro zavedení těchto terapií na škole je vysoká koncentrace dětí se zdravotním postižením či zdravotním znevýhodněním.

Tuto metodu objevil a použil ve své klinické praxi americký profesor a neurofyziolog Sterman. Profesor Sterman pracuje mnoho let pro NASA při výcviku amerických kosmonautů a pro US Air Force při výcviku amerických pilotů.

Tato terapeutická metoda je užívána a pozorována od roku 1958. Úspěšně ji v ČR prosazuje PhDr. Jiří  Tyl,Klinický psycholog a psychoterapeut, a to již od roku 1996.

            Karl Pribram – zakladatel současné neurovědy a jedna z nejrespektovanějších osobností  rovněž  biofeedback podporuje a věnuje pozornost této metodě.

 

Co je EEG biofeedback?
 

 EEG Biofeedback ( z angl.eeg – vyšetření mozkové činnosti- elektroencefalogram, bio-biologicky týkající se živého organismu, feedback – zpětná vazba) je často  nazýván západní jógou .

 

 

EEG biofeedback je metoda psycho - fyzioterapie, která umožní ovládat své mozkové vlny. Jedná se o sebe-učení mozku pomocí tzv. biologické zpětné vazby. Když člověk dostane okamžitou, cílenou a přesnou informaci o ladění (případně "rozladění") svých mozkových vln, může se naučit, jak tyto mozkové vlny uvést do souladu.

Metoda biofeedback se specializuje zejména na poruchy učení (dysgrafie, dyslexie apod.), poruchy chování, nespavost, a mnoho jiných

Trénink za pomoci EEG biologické zpětné vazby je bezbolestný a prováděn hravou formou. Aby nepředstavoval riziko musí však být prováděn vyškoleným odborníkem.  Trénink nemá vedlejší účinky. není návykový a jeho efekt bývá zpravidla  dlouhodobý.
 

Pokud je člověk postižený obecnými důsledky stresu – jako jsou například potíže s usínáním či nespavost - (např. syndrom manažerského stresu), jeho stav se většinou celkově zlepší. Zlepší se spánek, zkvalitňuje schopnost soustředění. Zrychlují se výkony (paměť, rozhodování, plánování). Člověk posiluje svou vůli a sebevědomí

 

 

Co Vás čeká při terapii na EEG biofeedbacku?
 

 

1.  Ve vstupním vyšetření zjistíme, co si přejete nebo potřebujete na fungování svého mozku nebo mozku Vašeho dítěte  zlepšit. Jestli je to soustředění, pozornost, vůle, paměť, hypoaktivita, hyperaktivita, poruchy chování, poúrazové stavy atd.

 2. Následně provedeme zkušební EEG biofeedback trénink, a to z důvodu diagnostiky a možnosti  úspěchu tohoto tréninku u vás nebo Vašeho dítěte.

 3. Dále provedeme anamnestický pohovor – prodělané nemoci, možnosti genetické zátěže, problémy během těhotenství a porodu

4. Důležité je přinést si výsledky vyšetření z EEG – povinné zejména u těžších diagnóz..
 

 

Proč je EEG trénink účinný? 

 

 

Především proto, že EEG trénink využívá kombinace základního, co je pro lidskou mysl důležité. Jednou z těchto věcí je činorodost, neustálá aktivita, touha po podnětech a učení, opakem bývá pohodlnost, snaha zbavit se problémů a uvolnit. Z toho vidíme, že náš mozek se rád učí, jak si řešení problémů usnadnit, zrychlit a zpříjemnit, když mu pomůžeme a ukážeme, jak na to.

 

Jako v každém procesu učení jsou i výsledky v tomto tréninku viditelné postupně, během určitého období. U většiny problémů by měl být počáteční pokrok patrný během 15 – 20 sezení, u dospělých, kteří netrpí žádnými vážnými potížemi, se účinek projevuje již po prvních sezeních.

 

EEG -  BIOFEEDBACK – je psychologickou metodou využívající moderní techniku a současné vědecké zdroje a poznání, je přísně založena na vědeckých postupech a současných poznatcích o lidském chování a fungování mozku,

EEG - BIOFEEDBACK  -   nemůže vyvolat závislost, jako např. počítačové hry nebo herní automaty. Není náhražkou práce mozku, naopak se jedná o práci mozku na sobě samotném.

EEG - BIOFEEDBACK - je trvalý, podobně jako umění číst a psát, jakmile se mozek příslušné postupy naučí, uloží je do paměti a umí je využívat automaticky.

EEG - BIOFEEDBACK – není zázračnou ani všemocnou metodou, není metodou alternativní medicíny a není metodou využívající pouze jednu techniku

EEG -  BIOFEEDBACK – je zejména vhodný u dětí, kterým byl v předškolním roku doporučen odklad školní docházky, mají logopedické problémy, potíže v kolektivu již v mateřské školce. Včasnou nápravou lehkých mozkových dysfunkcí můžeme dítěti ušetřit mnohem závažnější trápení ve škole, ale nejenom jemu, rovněž jeho rodičům i jeho učitelům.

U osob vyššího věku biofeedback příznivě ovlivňuje nespavost,kognitivní funkce (duševní svěžest, pozornost,paměť),ustupují bolesti hlavy nebo zad,atd.

 

Mgr. Iveta Franková, výchovný - kariérový poradce