Základní škola Slovenská (ZŠSL)

 

 

 

 

Ředitel: Mgr. Michal Nešporek

Vedoucí ZŠ: Mgr. Šárka Klímová

 

Adresa: Český Těšín-Svibice, Slovenská 1

Telefon: 722 293 470

E-mail: info@masarykovazsms-komenskeho.cz

 

Školní družina: 

Vedoucí ŠD: Mgr. Šárka Klímová, tel. 725 881 370

 

1. oddělení pro účastníky s těžkým zdravotním postižením

Provoz: po,st,čt,pá 11.40 – 15.30hod., út 12.35 – 15.30hod.

 

2. oddělení pro účastníky domovské Masarykovy základní školy a mateřské školy Český Těšín  

Provoz: po – pá 14.00 – 17.00hod.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

                                                 

 

Naše pracoviště umístěné na ZŠ ul. Slovenská 1, Český Těšín sdružuje třídy pro žáky s těžším zdravotním postižením.

Toto specifické bezbariérové pracoviště s moderními výukovými prostory je tvořeno dvěma třídami vybavenými kompenzačními učebními pomůckami.

Jedna z tříd je přizpůsobena výuce žáků s poruchami autistického spektra, zohledňuje potřeby strukturovaného vyučování a vizualizace výchovy a vzdělávání.

V další třídě jsou vzdělávání žáci s těžším zdravotním postižením a kombinovanými vadami. Třída je vybavena kompenzačními a rehabilitačními pomůckami, relaxačními bazénky a pohovkami.

Obě třídy jsou třídami spojených tří a více ročníků.

Ve výuce jsou pedagogům nápomocni asistenti pedagoga a pracovník sociální péče.

Nezbytnou součástí vzdělávání žáků jsou vypracované individuální vzdělávací plány pro každého žáka, které zohledňují specifika zdravotního postižení a jsou ve spolupráci s rodiči „šité na míru“ jednotlivým žákům.

Ve výchovně-vzdělávacím procesu se žáci v rámci svých možností zapojují do celoškolních akcí a projektů pořádaných školou nebo pracovištěm. Samozřejmostí je také účast na kulturních a společenských akcích.

Výchovu a vzdělávání doplňuje na pracovišti školské zařízení pro zájmové vzdělávání – školní družiny, kde se po vyučování účastníci věnují relaxaci, zájmovým aktivitám či přípravě na výuku.