Základní škola Stanislavice (ZŠS)

 

 

 

 

Ředitel: Mgr. Michal Nešporek

Vedoucí ZŠ: Mgr. Alena Kašíková, tel. 725 881 369

 

Adresa:  Albrechtická 84, 735 62 Český Těšín - Stanislavice

Telefon: 607 556 729 (ZŠ, ŠD)

E-mail: info@masarykovazsms-komenskeho.cz

 

Školní družina

Vedoucí ŠD: Mgr. Alena Kašíková

 

Ranní provoz:

Pondělí od 6:15 do 7:20 hod.

Úterý, středa, čtvrtek, pátek od 6:20 do 7:20 hod.

 

Odpolední provoz:

Pondělí, středa, čtvrtek, pátek od 11:35 do 15:30 hod.

Úterý od 11:35 do 14:30 hod.

 

_________________________________________________________________________________________________

 

 

V jedné třídě základní školy jsou spojeny čtyři ročníky.

Škola si kontroluje počty dětí v MŠ, která sídlí ve stejné budově, takže i do budoucna ví, že se spojení více ročníků v jedné třídě nevyhne.

Po ukončení 4. ročníku odchází téměř všichni žáci do naší ZŠ na ul. Komenského v Českém Těšíně. 

 

Snažíme se vytvářet přátelskou atmosféru mezi žáky navzájem i mezi žáky a dospělými pracovníky.
Žáci jsou vedeni ke kamarádství a vzájemné pomoci - umět pomoci a poradit slabšímu spolužákovi.

Je vytvořen systém spolupráce, kdy žáci vyšších ročníků pomáhají žákům ročníků nižších, zvláště pak prvňáčkům na začátku školního roku.

  

Úzce spolupracujeme se zákonnými zástupci, kteří jsou vždy ochotni pomoci. Usilujeme o soulad ve výchovném působení školy a rodiny.

 

Ke škole patří velká zahrada, na které žáci tráví čas ve vyučování, např. TV, VV, PR a je využívána  i pro činnosti  školní družiny.

 

Činnost školní družiny je rozdělena na odpočinkovou, zájmovou a rekreační.

Do školní družiny je přihlášena většina žáků. Jsou vedeni k toleranci, ohleduplnosti a vzájemné pomoci .