Charakteristika a příčiny

29.06.2010 20:07

 

Charakteristika a příčiny

Porucha osvojování čtenářských dovedností, úroveň čtení je nepoměrně nižší, než by se očekávalo vzhledem k ostatním schopnostem a výkonům dítěte. Projevuje se obtížností naučit se číst, přestože se dítěti dostává běžného výukového vedení, má přiměřenou inteligenci a sociokulturní příležitost.

 

 

 

Příčiny dyslexie

 

- lehká mozková dysfunkce
- genetické vlivy
- neurotická nebo nezjištěná etiologie
- oslabení dílčích funkcí (poruchy zrakového vnímání, poruchy pravolevé a prostorové orientace, poruchy orientace v čase, poruchy vnímání tělesného  schématu, nápadnosti v chování, poruchy zrakové paměti,…)

 

 

Nepříznivé vlivy prostředí, ať školního či rodinného prostředí, nejsou přímou příčinou  specifických poruch učení, ale mohou spolu podmiňovat jejich projevy a negativně ovlivňovat školní výkonnost žáka).