Charakteristika a příčiny

01.07.2010 14:28

 

Charakteristika

Dysgrafie je porucha osvojování psaní, která postihuje grafickou stránku písemného projevu, tj. čitelnost a úpravu.

 

Příčiny dysgrafie

-                     genetické vlivy, lehká mozková dysfunkce

-                     oslabení dílčích funkcí (vizuomotorická koordinace, oslabení v oblasti hrubé i jemné motoriky, koordinace pohybů)