Charakteristika a příčiny

01.07.2010 15:11

 

Charakteristika

Postihuje pravopis ve dvou oblastech. Projevuje se zvýšeným počtem specifických dysortografických chyb, kromě toho obtížemi při osvojování gramatického učiva a aplikace gramatických jevů.

 

Příčiny dysortografie

- genetické vlivy 
- oslabení dílčích funkcí (vady řeči, poruchy sluchového vnímání, poruchy sluchové paměti, audiomotorické  koordinace