Doporučená literatura

29.06.2010 20:21

 

 

Bednářová,: Zrakové vnímání 1 - (optická diferenciace I.), Dys Centrum     

        
Bednářová,: Zrakové vnímání 2 - (optická diferenciace II.), Dys Centrum


Bednářová,: Zrakové vnímání 3 - (optická diferenciace II.), Dys Centrum


Bednářová,: Postřehovací slabiky, Dys Centrum          

                  
Bednářová, :Čtení pro mne, Dys Centrum

   
Emmerlingová, E.: Když dětem nejde čtení 1, Portal 1999


Emmerlingová, E.: Když dětem nejde čtení 2, Portal 2000


Emmerlingová, E.: Když dětem nejde čtení 3, Portal 2007


Kubická, E.: Hrou s písmeny k lepšímu čtení, Grafie, 1995


Kubická, E.: Metody práce při úpravě poruch učení u dětí 2. roč., Grafie 1994


Linc, L: Čtecí tabulky pro1.-3. ročník ZvŠ, SPN, 1985

 

Michalová Z.: Čítanka pro dyslektiky I – IV, Tobiáš 1997


Michalová Z.: Shody a rozdíly, Dys centrum


Novák, J: Korekce dyslexie (čten. tabulky), Augusta, 1995


Novák J.: Čtenářské tabulky – rozšiřující soubor, Tobiáš, 2000


Novák J.:  Čtenářské tabulky – základní soubor, Tobiáš, 2000


Svoboda, J.: Zábavná cvičení pro rozvoj čtení (oční pohyby, rozlišování znaků, písmen),Portál


Šup, R.: Učíme se číst s porozuměním pro 2.-5.roč. ZŠ


Šup, R.: Učíme se číst s porozuměním pro 5.roč. ZŠ


Tymichová H.: Nauč mě správně číst a psát, SNP, 1985


Tymichová, H.: Nauč mě správně číst, Práce, 1996


Zelinková O.: Cvičení pravo-levé orientace (cvičení pro dyslektiky VI.) DYS Olomouc 2001


Zelinková O.: Čtenářské tabulky (cvičení pro dyslektiky V.), DYS Olomouc 2002


Zelinková O.: Čtení mě baví 1díl, DYS Praha 1995


Zelinková, O.: Čtení mě baví II, Praha, DYS 1998


Zelinková O.: Hrajeme si s písmenky – rozlišování hlásek, DYS Olomouc 2001


Zelinková O.: Rozlišování b-d-p (cvičení pro dyslektiky IV.), DYS Olomouc 2002


Pokorná V.: Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení, Portál, 1998