Doporučená literatura

01.07.2010 14:41

       

 

Bednářová, J., Šmarda, R.: Jedním tahem, uvolňovací grafomotorická cvičení


Bogdanowiczová, M., Swierkoszová, J.: Metoda dobrého startu, Ostrava, Kasimo 1998


Lipnická, M.:Rozvoj grafomotoriky a podpora psaní, Portál Looserová: Grafomotorika pro děti předškolního věku, Portál, 2001


Jucovičová,D., Žáčková, H.: Dysgrafie, Dys Centrum


Ovečková, V.: Grafomotorická cvičení, Brno: Computer Press, 2007


Pokorná , V.: Šimonovy pracovní listy 9 (grafomotorika a kreslení), Portál           


Tymichová H.: Nauč mě správně číst a psát, SNP Praha 1985


Tymichová, H.: Nauč mě správně psát, Praha, Práce 1994


Zelinková O.: Cvičení pravo-levé orientace (cvičení pro dyslektiky VI.) DYS Olomouc 2001