Doporučená literatura

01.07.2010 14:55

 

 

Emmerlingová, E.: Když dětem nejde čtení 1, Portal 1999


Emmerlingová, E.: Když dětem nejde čtení 2, Portal 2000


Emmerlingová, E.: Když dětem nejde čtení 3, Portal 2007


Kubická, E.: Hrou s písmeny k lepšímu čtení, Grafie, 1995


Kubická, E.: Metody práce při úpravě poruch učení u dětí 2. roč., Grafie 1994


Kuchařová, J.: Příklady pro samostatnou práci žáků při odstraňování vývojových poruch
učení - 4.roč.ZŠ, Grafie, 1998


Kuchařová, J.: Příklady pro samostatnou práci žáků při odstraňování vývojových poruch učení - 3.roč.ZŠ, Grafie, 1997


Sklenařová, D.: Vyjemnovaná slova hravě, BLUG 1995


Sklenářová, D.: Křížovky, osmisměrky, doplňovačky, Dys Centrum


Zelinková O.. Cvičení sluchové analýzy a syntézy (cvičení pro dyslektiky III.), DYS Olomouc 1997


Bednářová,  .: Psaní s hraním, Dys Centrum


Zelinková O.: Hrajeme si s písmenky – rozlišování hlásek, DYS 2001


Zelinková O.: Rozlišování b-d-p (cvičení pro dyslektiky IV.), DYS  2002


Zelinková O.. Rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek, DYS  2001


Zelinková O.: Rozlišování slabik dy-di, ty-ti, ny-ni, DYS  1997


Pokorná V.: Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení, Praha Portál, 1998