Doporučená literatura

01.07.2010 15:22

 

Novák, J.: Dyskalkulie - metodika rozvíjení počet. dovedností, Tobiáš 2000


Novák, J.: Dyskalkulie - specifické poruchy počítání, Tobiáš 2001


Šup, R.:  Písemné dělení pro matematiku v 5.roč. ZŠ (Jak učit a naučit)