Komunikujeme bez hranic

11.06.2010 16:58

 

 

   

PROJEKT KOMUNIKUJEME BEZ HRANIC

 

         Projekt je zaměřen na zkvalitnění úrovně výuky anglického a polského jazyka na všech základních školách zřizovaných městem Český Těšín. Povede k efektivnějšímu využití vyučovací hodiny, atraktivnějšímu vstřebávání informací, zafixovaní používání cizího jazyka a ICT technologií v praktickém životě prostřednictvím změny postavení žáka ve výuce, kdy učitel bude koordinovat aktivní činnost žáka.

          

           Výstupem projektu budou zpracované pomůcky pro žáky, metodiky pro učitele k využití zpracovaných pomůcek v jednotlivých ročnících při výuce cizího jazyka, ukázkové hodiny s využitím vytvořených výstupů ve 4 oblastech (interaktivní tabule, textové materiály, transparenty a karty, didaktické hry),získané poznatky učitelů ze školení pro interaktivní tabuli, práci s faktografií, videem, poznatky ze zahraničí (stáž ve finské ZŠ s účastí ve výuce anglického jazyka jako cizího jazyka a přizvání rodilého mluvčího z Polska) a jejich následný přenos, využití při tvorbě pomůcek a ve výuce žáků. Tento projekt podpoří minimálně 1 750 žáků a 25 pracovníků Aj a Pj.

        

          Z naší školy se na projektu podílí celkem pět pedagogů, kteří se zaměřují především na žáky 3. – 5. ročníku a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.  Projekt zajistí v konečné podobě pro naše žáky nový, efektivnější přístup výuky cizích jazyků za pomoci progresivního přístupu pedagogů, využití moderních technologií a špičkových výukových materiálů. Díky tomu se stane výuka pro žáky zajímavější, zábavnější a také efektivnější.

 

Zpracovala: Ing.Alena Pawerová – IT pracovník projektu

 

PROPAGAČNÍ STRÁNKY PROJEKTU