Pedagogické rady, konzultace

13.06.2010 19:52

 

 

1.pololetí šk.roku 2011/12

 

 

 

hodnotící pedagogická rada - 1.čtvrtletí           -    

konzultační hodiny (třídní schůzky)                   -    

plenární schůze SRPŠ                                         -    

                                                                                  (ve školní jídelně ZŠ Komenského)

 

  

hodnotící pedagogická rada - 1.pololetí             -   

konzultační hodiny (třídní schůzky)                   -    

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

  

2.pololetí šk.roku 2010/11

 

 

 

hodnotící pedagogická rada - 3.čtvrtletí           -   

konzultační hodiny (třídní schůzky)                   -    


   

hodnotící pedagogická rada - 4.čtvrtletí            -   

konzultační hodiny (třídní schůzky)                   -