Projevy dyslexie

29.06.2010 20:10

 

Projevy dyslexie

 

Dyslexie postihuje základní znaky čtenářského výkonu, a to rychlost, správnost, techniku čtení a porozumění čtenému textu:

 

- luštění písmen a hláskování
- neúměrně dlouhá doba slabikování
- zbrklost ve čtení
- domýšlení slov
- čtení slov potichu po hláskách a poté jejich vyslovení nahlas (dvojí čtení)
- záměna písmen tvarově podobných (b-d-p)
- záměna písmen zvukově podobných (t-d) nebo zcela nepodobných
- vynechávání písmen
- záměna pořadí písmen ve slově

- vypouštění písmen
- přidávání písmen
- záměna písmen (klika - kilka)
- záměna akusticky podobných písmen (g - k, v - f)
- záměna slov za slova úplně jiná
- chybí porozumění textu
- zrcadlové nebo obrácené psaní písmen (d = p, M = W)
- nesprávné psaní čísel
- nesprávná orientace v prostoru a na stránce
- chybovost v diakritice
- záměna malých a velkých písmen
- záměna tvarově a zrcadlově podobných číslic (7-4, 6-9)
- záměna pořadí číslic (32 – 23)

 

Porucha negativně ovlivňuje výsledky práce v jiných předmětech, zejména:

Cizí jazyk
Matematika (záměna číslic 7-4, 6-9, posloupnost při písemném sčítání, odčítání,…
Zeměpis (čtení v mapách, světové strany
Geometrie (směr vedení čáry, potíže v prostorové orientaci,…
Společensko-vědní předměty (práce se čteným textem, potíže v časové posloupnosti
Tělesná výchova \(chápání povelů, potíže ve vnímání tělesného schéma, narušení rovnováhy a koordinace pohybů…
Výtvarná výchova, pracovní činnosti (plánování činnosti, kresby)