Projevy dysortografie

01.07.2010 15:07

 

Projevy dysortografie

 - rozlišování dlouhých a krátkých samohlásek
- rozlišování slabik dy-di, ty-ti, ny-ni
- rozlišování sykavek s, c, z, š, č, ž
- vynechávání, přidávání, přesmykování písmen, slabik
- nedodržování hranic slov ve větě (v písmu)
- vynechávky
- záměna tvarově podobných písmen v písemné podobě
- nesprávně umístěné nebo vynechané vyznačení délek samohlásek
- porucha negativně ovlivňuje proces aplikace gramatického učiva

 

Porucha negativně ovlivňuje výsledky práce v jiných předmětech, zejména:

Cizí jazyky (výslovnost x psaná forma)
Matematika (oslabená sluchová paměť - násobkové řady čísel apod.)
Společensko-vědní předměty (oslabená sluchová paměť, např.: dějepis,..)