Projevy dysgrafie

01.07.2010 14:30

 

 

Projevy dysgrafie

- obtíže celkové úpravy písemného projevu
- obtíže osvojování jednotlivých písmen
- obtíže napodobení tvaru písmen
- obtíže spojení hlásky s písmenem a řazení písmen
- dítě si obtížně pamatuje tvary písmen, obtížně je napodobuje
- písmo je příliš velké, malé, často obtížně čitelné
- žák často škrtá, přepisuje písmena
- písemný projev je neupravený
- neúměrně pomalé tempo
- zaměňuje tvarově podobná písmena, písmo je neuspořádané, těžkopádné neobratné
- tendence směšovat psací a tiskací písmo
- nedodržování liniatury, výšky písma
- vadné držení psacího náčiní

 

Samotný proces psaní vyžaduje velkou koncentraci žákovy pozornosti, žák není schopen se soustředit na obsahovou a gramatickou stránku projevu. Písařský výkon vyžaduje neúměrně mnoho energie, vytrvalosti a času.

 

 

Porucha negativně ovlivňuje výsledky práce v jiných předmětech, zejména:

Geometrie, rýsování (preciznost ve vykonávání drobných pohybů, obtíže ve zrakové diferenciaci)
Tělesná výchova (narušení hrubé i jemné motoriky, koordinace pohybů,…)
Výtvarná a pracovní výchova (narušení jemné motoriky, vizuomotoriky,…)