VIDEO


_______________________________________________________________________________________-

NTC SYSTÉM UČENÍ

 
 
 
 
 
 

"NTC Learning je unikátní systém učení dětského mozku za pomoci cvičení, která mají vědecký základ v průkaznosti zvýšení efektivity využívání mozkové kapacity v dětském věku. Tyto výzkumy mimo jiné poukazují na fakt, že dětský mozek zakládá 75 % všech neuronových synapsí (propojů) do věku 7 let - z toho 50 % vznikne dokonce do věku 5 let. Tento argument se nám zdá dostatečně průkazný k tomu, abychom věnovali velmi významnou pozornost předškolnímu věku, efektivitě učení a využívání dětské paměti. Pokud naše formální základní a středoškolské vzdělání pracuje již pouze se zbývajícími 25 % možností využívání potenciálu mozkové kapacity, pak je pro nás zajisté důležité, jak je rozvíjeno dítě ve věku do 6 let." /zdroj /

 

Trénink je založený na poznatcích nejnovějších neurologických výzkumů mozku a kombinuje různé techniky – motorická cvičení (rotace, cvičení rovnováhy), učení abstraktních symbolů (vlajky, loga), procvičování pozornosti a analytického myšlení (enigmatické hádanky), využití hudby a další – tak, aby podporoval zvyšování počtu neuronových spojení (synapsí) v mozku. Trénink přispívá k rozvoji pohybové koordinace a motorických schopností a pozitivně působí také v prevenci dyslexie a počínajících poruch učení a v neposlední řadě také k "odhalení" nadaných dětí. 

Tyto techniky jsou v průběhu dne propojeny s každodenními činnostmi v mateřské škole. Jedná se o 15 až 20 minutové bloky cíleně vedené k rozvoji a posílení konkrétních mozkových center. Nedílnou součástí této metody jsou rodiče, jejich podpora a chuť s dětmi trénovat také doma.

 

Před nástupem do mateřské školy dítě zvládlo jeden z nejtěžších mentálních úkolů - naučilo se svou mateřskou řeč. V jeho mozku v tuto chvíli probíhají obrovské změny a my bychom ho měli správnou stimulací neustále povzbuzovat a využít tohoto okamžiku, kdy je dětský mozek připraven k příjmu obrovského množství informací. Nejedná se tedy o zvyšování inteligence dětí, ta je do značné míry již vrozená, ale o cílené zvyšování využitelné kapacity mozku dětí.

Slovy 21.století máme před sebou ten nejvýkonnější hardware (mozek) a k němu výborný softwer (metodu NTC Learning), teď je stačí jen vzájemně propojit. 

 

Se všemi činnostmi, které s dětmi provádíme, vás budeme na našich stránkách seznamovat. A to v rubrice NTC cvičení. 

 

Zajímavé odkazy:

Dětská mensa

NTC školky

Teorie Fort IQ

 

Mgr. Andrea Štemberková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
PŘÍMO O NTC cca od 17.minuty