Logo školy

 

Masarykova základní škola a mateřská škola Český Těšín

sídlo organizace: 737 01 Český Těšín, Komenského 607/3

 

Logo školy bylo vytvořeno u příležitosti 90. výročí založení školy

Autor loga: Mgr. Irena Bátrlová

 

Samotná kresba:

Samotnou kresbu tvoří jednoduchý symbol tak, aby ho zvládlo nakreslit úplně každé dítě nebo žák.                                                                       

Rozbor kresby:

Podstatu tvoří písmeno M – počáteční písmeno čestného názvu. Pravou i levou část vyplňují hlavičky chlapce a děvčete, kteří se drží za ruce, což symbolizuje vzájemnou spolupráci, toleranci a ochotu navzájem si pomoci mezi dětmi a žáky naší školy. U nohou dětí jsou pak zkratky ZŠ a MŠ (základní škola a mateřská škola) a uprostřed název školy.

 

Symbolika barev:

·       BÍLÁ – bílý podklad, barva T.G.Masaryka, symbolizuje čistotu, světlo, spolehlivost, upřímnost, lásku k pravdě (charakterizuje osobnost T.G.Masaryka)

·       ZELENÁ – barva kresby, symbolizuje naší školu, dynamická, prosperující, kreativní, podporuje vztahy mezi dětmi, ochotu pomáhat jiným, empatie, barva moudrosti a přírody, barva symbolizující začátek, růst a vývoj.

-     historicky  - škola za 1. republiky se nacházela na Mechové ulici (mech je zelený)