ŽÁKOVSKÁ ÚSTAVA

 

PREAMBULE

 

 
My,žáci Masarykovy základní školy a mateřské školy v Českém Těšíně
 
vědomi si toho,
 
že škola je společenstvím rovnoprávných,svobodných lidí,
 
kteří chápou své povinnosti vůči sobě i druhým
 
a zodpovědnost vůči celé škole,
 
pamětlivi toho,
 
že svobodné chování  jednotlivce nesmí ohrožovat ani omezovat jiné,
 
ani jim vadit v práci nebo ničit její výsledky,
 
že úcta k druhému je základem každé  správné společnosti,
 
připraveni podle svých možností získat co nejvíce vědomostí
 
a dovedností a utužovat sportem své zdraví,
 
odhodláni  šířit dobré jméno školy, prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců
 
přijímáme tuto
 
Žákovskou ústavu Masarykovy základní  školy a mateřské školy v Českém Těšíně.

 

 

 

Žákovská ústava Masarykovy ZŠ a MŠ Český Těšín

 /plné znění ústavy/